Filtrovat podle
Cena
155 2014
Více (-5) Ok Průhledná
Výrobce
Více (526) Ok Průhledná
Filtruj

Produkty v akci

Doporučeno

Grove - senzory plynu a prachu

Produkty: 14
Načítání...

Grove - snímač oxidu uhelnatého, koksárenského plynu a kapalného plynu - MQ9 - analogový

Modul je vybaven senzorem oxidu uhelnatého, koksárenského plynu a kapalných plynů - MQ9. Senzor je kompatibilní s Arduino a Raspberry. Napájecí napětí je 5V a komunikuje přes...
Index: SEE-15178
Index: SEE-15178
Náklad 24h
Zboží skladem
Běžná cena 243,00 Kč Cena 190,37 Kč
 • Sleva
 • doprava zdarma
 • Sleva

Grove BME688 4-in-1 gas sensor with AI

Modul řady Grove vybavený snímačem BME688 . Jde o první senzor vybavený umělou inteligencí (AI) , který měří plyn, tlak, teplotu a vlhkost s vysokou linearitou a přesností....
Index: SEE-22111
Index: SEE-22111
Náklad 24h
Zboží skladem
Běžná cena 1 030,00 Kč Cena 1 030,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove - snímač oxidu uhličitého, teploty a vlhkosti (SCD30)

Modul Grove od Seeed Studio, vybavený snímačem vlhkosti, teploty a oxidu uhličitého (SCD30), je přesným snímačem oxidu uhličitého založeným na snímači Sensirion SCD30. Rozsah...
5.0 (1)
Index: SEE-14129
Index: SEE-14129
Náklad 24h
Zboží skladem
Běžná cena 1 548,00 Kč Cena 1 548,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove - čtyřkanálový plynový senzor - Seeedstudio 101020820

Deska se čtyřmi nezávislými senzory plynů: GM-102B, GM-302B, GM-502B, GM-702B , které dokážou detekovat různé plyny, jako jsou: oxid uhelnatý, oxid dusičitý, ethylalkohol,...
5.0 (1)
Index: SEE-16907
Index: SEE-16907
Náklad 24h
Zboží skladem
Běžná cena 771,00 Kč Cena 771,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove - HCHO senzor plynu - WSP21100 - polovodič - analogový

Senzor je schopen detekovat plyny HCHO díky použitému systému WSP21100, jehož odpor se mění s nárůstem těkavých organických sloučenin ve vzduchu. Dokáže detekovat plyny až do 1...
Index: SEE-15180
Index: SEE-15180
Náklad 24h
Zboží skladem
Běžná cena 491,00 Kč Cena 491,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove - UART kyslíkový senzor GGC2330-O2 - kalibrovaný, elektrochemický - Seeedstudio 101020912

Modul je založen na vysoce kvalitním elektrochemickém kyslíkovém senzoru GGC2330 . Používá tři elektrody, elektrochemický senzor plynu a vysoce kvalitní mikroprocesor....
5.0 (1)
Index: SEE-19504
Index: SEE-19504
Pouze na vyžádání
Čekací doba: 4-6 týdny
Běžná cena 2 014,00 Kč Cena 2 014,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove - senzor prachu a vzduchu PM2,5 PPD42NS - 5V PWM

Senzor prachu vám umožní sledovat čistotu vzduchu. Vybaveno senzorem, který detekuje částice PM 2,5 o průměru větším než 1 μm, např. Cigaretový kouř. Systém je napájen napětím...
Index: SEE-13331
Index: SEE-13331
Dočasně nedostupné
Čekací doba: 4-6 týdny
Běžná cena 289,00 Kč Cena 289,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove - laserový senzor čistoty prachu / vzduchu PM2,5 (HM3301) - 5V

Grove Laser PM2.5 Sensor (HM3301) je nová generace laserového senzoru prachu / vzduchu, který umožňuje sledovat čistotu vzduchu v reálném čase. Vybaveno senzorem, který...
5.0 (1)
Index: SEE-13812
Index: SEE-13812
Čekání na doručení
Doručení 3 ks naplánováno na 2023-12-22
Běžná cena 875,00 Kč Cena 875,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove MQ303A - Alkohol senzor - analogový - polovodičový

Alkohol senzor je kompletní modul, plně kompatibilní s Arduino. Modul je založen na polovodičovém senzoru MQ303A. Vyznačuje se vysokou citlivostí na alkohol a rychlou reakcí na...
Index: SEE-14984
Index: SEE-14984
Dočasně nedostupné
Čekací doba: 4-6 týdny
Běžná cena 243,00 Kč Cena 243,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove - detektor kouře a hořlavých plynů - MQ2 - analogový - polovodič

Modul se senzorem plynu MQ2 schopný detekovat kouř a únik plynných paliv jako LPG, metan, vodík, butan atd. Modul pracuje s napětím 5 V a komunikuje přes analogové rozhraní.
Index: SEE-15175
Index: SEE-15175
Dočasně nedostupné
Čekací doba: 4-6 týdny
Běžná cena 207,00 Kč Cena 207,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove - senzor alkoholu - MQ3 - analogový - polovodič

Senzor plynu MQ3 se používá k detekci par alkoholu a měření jejich koncentrace. Modul pracuje s napětím 5 V a komunikuje přes analogové rozhraní.
Index: SEE-15176
Index: SEE-15176
Dočasně nedostupné
Čekací doba: 4-6 týdny
Běžná cena 373,00 Kč Cena 373,00 Kč
 • EOL
 • doprava zdarma

Grove - snímač teploty, vlhkosti, tlaku a plynu BME680 I2C / SPI

Modul se snímačem BME680 umožňuje současně měřit teplotu, vlhkost, tlak a plyn. Deska byla vybavena konektorem Grove. Komunikuje přes I2C nebo SPI rozhraní. Je napájen napětím...
5.0 (1)
Index: SEE-15330
Index: SEE-15330
Čekání na doručení
Doručení 8 ks naplánováno na 2023-12-22
Běžná cena 595,00 Kč Cena 595,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove - VOC a CO2 plynový senzor SGP30 - polovodičový MOS - Seeedstudio 101020512

Modul se senzorem SGP30 , který se používá k detekci těkavých organických sloučenin (VOC) a oxidu uhličitého (CO2). Komunikuje přes rozhraní I2C. Deska má konektor Grove,...
5.0 (1)
Index: SEE-15542
Index: SEE-15542
Čekání na doručení
Doručení 15 ks naplánováno na 2023-12-22
Běžná cena 454,00 Kč Cena 454,00 Kč
 • doprava zdarma

Grove - MP503 senzor čistoty vzduchu v1.3

Senzor čistoty vzduchu ze série Grove. Používá se k detekci mírně toxických plynů, jako je oxid uhelnatý, alkohol, aceton, rozpouštědlo, formaldehyd a další.
Index: SEE-04415
Index: SEE-04415
Čekání na doručení
Doručení 10 ks naplánováno na 2023-12-22
Běžná cena 155,00 Kč Cena 155,00 Kč
 • doprava zdarma

Jak se aktuálně používají senzory čistoty vzduchu a jak fungují?

V současné době se používá několik typů senzorů čistoty vzduchu - mezi nimi jsou elektrochemické senzory, ve kterých proces měření spočívá v chemické reakci plynů obsažených ve vzduchu s měřící elektrodou umístěnou v kapalném médiu. U odporových a polovodičových snímačů na bázi oxidů kovů reagují plyny ve vzduchu s povrchem snímače a mění odpor jeho sekundárního měřicího obvodu. Další konstrukcí používanou při monitorování kvality vzduchu je fotoionizační senzor. Jeho princip činnosti je založen na ionizaci těkavých organických sloučenin, což zase způsobuje tok elektrického proudu v sekundárním měřicím obvodu senzoru. Znečištění ovzduší lze také sledovat pomocí optických senzorů, které sledují, kolik částic plynu nebo prachu přítomných ve vzduchu ovlivňuje štěpení světla. Optické senzory mohou detekovat přítomnost oxidu uhelnatého (oxid uhelnatý) a oxidu uhličitého měřením množství absorbovaného infračerveného světla.

Jaké faktory ovlivňují přesnost měření senzory, které monitorují parametry kvality vzduchu?

Parametry měřicího signálu ze senzorů čistoty vzduchu jsou ovlivněny nejen koncentrací plynů a prachů ve vzduchu, který je pro nás zajímavý, ale také dalšími faktory prostředí a hardwaru, jako je přítomnost látek nezjistitelných senzory, které mohou zavést poruchy měření, teplotu, vlhkost, tlak a drift signálu v závislosti na parametrech elektromagnetické kompatibility měřicího systému - např. v případě velkého znečištění ovzduší může být signál měření oslaben částicemi jiných látek v vzduchu, což může způsobit chybu měření. Přesnost měření je také ovlivněna konstrukcí, konstrukcí, účelem senzoru a měřícího systému, který s ním spolupracuje, včetně například mikrokontroléru. Kvůli kolísání podmínek prostředí nemusí být samotná kalibrace senzoru dostatečná a může být obtížné dosáhnout přesných a podobných výsledků měření za podobných podmínek prostředí, i když na různých místech měření. Navzdory tomu senzory Grove pro plyn, prach a čistotu vzduchu úspěšně splňují hardwarové parametry profesionálních monitorovacích stanic.