Pravidla pro podávání reklamací na zboží

V souladu s platnými předpisy odpovídáme podle ustanovení občanského zákoníku za fyzické a právní vady.

Po zjištění vady má kupující právo:

 • předložit prohlášení požadující snížení ceny,
 • podat prohlášení o odstoupení od smlouvy, ale ne tehdy, když je vada irelevantní,
 • požadovat výměnu zboží za zboží bez vad,
 • požadovat odstranění vady.

Vezměte, prosím na vědomí, že reklamační oddělení společnosti Botland vyřídí stížnosti do 14 kalendářních dnů od data jejich přijetí. Společnost Botland odpovídá za záruku, pokud bude zjištěna fyzická závada do dvou let od data dodání věci.

Informace o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy

V souladu s platnými právními předpisy má spotřebitel právo odstoupit od kupní a kupní smlouvy do 30 dnů bez udání důvodu. Tato lhůta vyprší po 30 dnech od okamžiku, kdy spotřebitel získá fyzickou držbu zboží nebo třetí osoba jiná než dopravce a nahlášená spotřebitelem.

Vezměte prosím na vědomí, že v souladu s platnými předpisy a §4 předpisů mají právo vrátit zboží pouze spotřebitelé (nákup nesouvisí přímo s obchodní nebo profesionální činností). Zákazníci nemají nárok na vrácení peněz (nákup související přímo s obchodní nebo profesionální činností).

Průběh reklamace / vrácení

Chcete-li podat stížnost, postupujte podle pokynů:

1 Přečtěte si zásady reklamace / vrácení.
2 Vyplňte níže uvedený formulář.
3 Přečtěte si obsah přijaté odpovědi.
4 Vadný produkt zajistěte a zabalte.
5

Zašlete balík na níže uvedenou adresu s tištěným formulářem a dokladem o nákupu.

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Chcete-li zahájit postup reklamace / vrácení, vyplňte prosím formulář .

Doručovací adresa:

PAXY - BOTLAND
ul. Vratimovská 681/80
71900 Ostrava – Kunčice
Česká republika

Reklamační řád

Aby bylo možné proces reklamace efektivně provést, přečtěte si prosím následující pravidla:

 1. Před vrácením zařízení se ujistěte, že je výrobek skutečně vadný.
 2. Aby reklamace proběhla bez problémů, vyplňte, prosím reklamační formulář a připojte jej k balíčku.
 3. K inzerovaným produktům přiložte doklad o nákupu (např. Účtenku, fakturu nebo potvrzení o převodu).
 4. Zboží by mělo být pečlivě zabaleno, aby byla zajištěna bezpečná přeprava a zabráněno dalšímu poškození.
 5. Společnost Botland nepřijímá zásilky zaslané v rámci reklamace na dobírku.
 6. K vrácení nákladů na dopravu dojde po přijetí reklamace. Tato částka odpovídá nejlevnějšímu nabízenému způsobu doručení.
 7. Zařízení by mělo být odesláno zpět s příslušenstvím. Neúplné produkty budou vráceny bez ohledu na náklady odesílatele.
 8. Vlastní oprava prováděná neoprávněnými osobami, tj. Nejedná se o opravu provedenou společností Botland, zbavuje kupujícího práva na další inzerci.
 9. O způsobu vyřízení reklamace bude kupující informován e-mailem.
 10. Podrobné informace o aktuálních nákladech na dopravu naleznete na adrese: www.botland.cz na kartě Dodání.
 11. Odeslání zařízení zpět se rovná přečtení výše uvedených pravidel.

Reklamační řád

 1. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen informovat prodávajícího o svém rozhodnutí jednoznačným prohlášením.
 2. Pro bezproblémový průběh procesu vrácení vyplňte formulář pro vrácení, a připojte jej k balíčku. Můžete použít jiné prohlášení, než je uvedený formulář.
 3. V případě odstoupení od smlouvy vám vrátíme všechny přijaté platby, včetně nákladů na doručení (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu doručení zvoleného spotřebitelem, jiného než nejlevnější námi nabízený). Poštovné proplatíme ve výši nejlevnějšího námi nabízeného poštovného, náklady v případě zpětného odeslání hradí zákazník. Vrácení peněz bude provedeno do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o rozhodnutí odstoupit od smlouvy. Vrácení peněz provedeme stejnými způsoby platby, jaké byly použity v původní transakci, pokud spotřebitel nesouhlasil s jiným řešením nebo jej nenavrhl.
 4. Můžeme zadržet vrácení peněz, pokud položku nedostaneme, nebo nám neposkytnete důkaz o jejím vrácení, podle toho, co nastane dříve.
 5. Zašlete nám, prosím položky zpět nebo je předejte neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o odstoupení od smlouvy. Rovněž vás žádáme, abyste zboží před odesláním pečlivě zabalili.
 6. Spotřebitel je odpovědný pouze za snížení hodnoty produktu vyplývající z jeho používání jiným způsobem, než jaký byl nezbytný pro stanovení vlastností a funkcí.

zveme vás ke spolupráci!