Zásady ochrany osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

Správcem vámi poskytnutých údajů je společnost BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem Gola 25A, 63-640 Bralin, zapsaná v Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem 0000983968, s NIP: 619 -202-35-94 a REGON: 362180160 .

Kontaktní údaje:
e-mail: obchod@botland.cz
telefon: +420 234 280 990

Jaké údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze údaje, které nám poskytnete. Abyste mohli využívat naše služby, prosím, uveďte svou e-mailovou adresu, jméno, příjmení, adresu a telefonní číslo. Zpracování těchto údajů je nezbytné k tomu, abychom mohli uzavřít kupní smlouvu, kontaktovat vás a dodat objednané zboží.

Dále nám můžete na svém profilu poskytnout více osobních údajů. Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné a pomůže nám přizpůsobit vám adresovanou nabídku a usnadnit kontakt. Je jen na vás, zda nám poskytnete více údajů (a můžete kdykoli změnit svá nastavení).

Naše webové stránky mají také automatický systém, který nám pomáhá co nejlépe přizpůsobit naši nabídku vám. Neprovádíme automatizovaná rozhodnutí, která mají vliv na vaše práva. Jednoduše chceme, aby naše nabídka směřovala k vám.

Účel zpracování

Hlavním účelem, pro který zpracováváme vaše osobní údaje, je uzavření smlouvy. Chceme prodávat naše výrobky a vy je chcete koupit. Jsme rádi, že chcete využít naší nabídky.

Pokud jste udělili souhlas, budou vaše údaje, které jste nám poskytli, použity pro marketingové účely. Zašleme vám zprávy obsahující informace o dostupných propagačních akcích, událostech, soutěžích a bonusech. Pokud jste poskytli jiná data než e-mailovou adresu, budeme moci přizpůsobit nabídky a zprávy speciálně pro vás. Díky tomu budete dostávat informace odpovídající vašim zájmům a preferencím. Nikdo nemá rád spam. Abychom mohli neustále zlepšovat naše webové stránky, zpracováváme údaje, které jste nám poskytli, pro statistické účely. Chceme být stále lepší a lepší, proto potřebujeme dokonale znát naše uživatele. Máte-li jakékoli dotazy, neváhejte nás kontaktovat. Odpovíme na všechny vaše pochybnosti.

Údaje budeme ukládat po dobu, dokud nevyprší nároky na základě smlouvy, a to jak vaše, tak naše, podle toho, co nastane později. Promlčecí doba je definována zákonem, zejména občanským zákoníkem (základní promlčecí doba pro nároky z podnikání jsou tři roky a pro kupní smlouvu - dva roky). Údaje zpracovávané na základě souhlasu se uchovávají, dokud subjekt údajů neodvolá souhlas s dalším zpracováním svých údajů pro tento účel. Údaje, které používáme k plnění našich zákonných povinností, se ukládají po dobu požadovanou zákonem, včetně účetnictví a účetnictví.

Základ pro zpracování

Zpracováváme údaje, které poskytnete při registraci na našich webových stránkách a které jsou nezbytné pro přepravu na základě smlouvy (čl.6 odst.1 písm. B) GDPR). Potřebujeme znát vaše jméno, adresu a telefonní číslo, abychom mohli zaslat balíček a alespoň vaši e-mailovou adresu, abyste mohli využívat naše služby, a abychom vás mohli kontaktovat. Vaše údaje jsou zpracovávány také v případě vrácení nebo stížnosti (čl.6 odst.1 písm. C) GDPR).

Údaje, které poskytnete dobrovolně pro marketingové účely, zpracováváme námi na základě vašeho souhlasu, který lze kdykoli odvolat (čl. 6 odst. 1 písm. A) GDPR).

Údaje, které poskytnete, používáme také dobrovolně pro statistické účely. Základem pro jejich zpracování je náš oprávněný zájem (čl.6 odst.1 písm. F) GDPR). Potřebujeme vědět, co se děje na našich webových stránkách. Snažíme se je neustále vylepšovat.

Komu předáváme osobní údaje?

K zajištění nejvyšší kvality služeb využíváme služby externích dodavatelů. Vybíráme naše partnery velmi pečlivě. Níže uvádíme kategorie subjektů, kterým poskytujeme údaje:

 1. Kurýr,
 2. účetní kancelář,
 3. systém zpětné vazby,
 4. systém pro efektivní vyřizování reklamací,
 5. hostingová společnost,
 6. zákaznický komunikační systém,
 7. platební systémy a banky,
 8. společnost pro vymáhání pohledávek.
 9. integrační systémy elektronického obchodování

Nemáme v úmyslu předávat vaše údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

Zabezpečení osobních údajů

Při ukládání a zveřejňování vašich osobních údajů dodržujeme přísné bezpečnostní postupy, které jsou rovněž navrženy k ochraně vašich údajů před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. Poskytnutá data jsou chráněna pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). SSL je průmyslovým standardem pro šifrování osobních údajů a údajů o kreditních kartách pro bezpečný přenos přes internet.

Vaše práva

Pamatuj si to:

 • máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Nebude to mít negativní důsledky. Jednoduše vám přestaneme posílat marketingové zprávy. Odvolání souhlasu samozřejmě nemá vliv na aktuální zpracování, a to ani na základě souhlasu. Pokud chcete svůj souhlas odvolat, upravte údaje ve svém profilu nebo nám napište,
 • máte právo požadovat přístup k vašim osobním údajům, omezit jejich zpracování, předávat a vznášet námitky,
 • máte právo na opravu svých osobních údajů a dokonce na jejich smazání. Odebrání údajů nezbytných k poskytování služby se rovná odebrání účtu z webu,
 • máte právo podat stížnost u dozorového úřadu - u prezidenta Úřadu pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli pochybnosti, dotazy nebo byste chtěli vědět ještě více, neváhejte nás kontaktovat : obchod@botland.cz - odpovíme!


Zásady používání cookies a pokyny k deaktivaci

Co jsou cookies?

Soubory cookies poskytují statistické údaje o provozu uživatelů a jejich používání jednotlivých stránek webu. Možnost přijímání cookies ve svém prohlížeči můžete kdykoli deaktivovat, což by však mohlo způsobit potíže při používání webových stránek. Cookies se nepoužívají ke shromažďování osobních údajů o vás, a tyto informace neshromažďujeme ani neukládáme, ale slouží pouze k zobrazení přizpůsobeného obsahu pro vás.

Jak zakázat cookies?

Cookies se ukládají do mezipaměti vašeho prohlížeče. To znamená, že sami rozhodnete, zda vydavatelé webových stránek budou vědět, které části webových stránek používáte. Soubory cookie umožňují vydavatelům zobrazit obsah, který pro vás může být atraktivnější na základě vašeho předchozího chování. Informace shromážděné pomocí cookies mohou být také použity ke shromažďování informací pro komerční účely a mohou být použity k přizpůsobení zobrazené reklamy.

Pokyny k deaktivaci cookies v konkrétních prohlížečích:

Soubory cookie pro konkrétní web můžete kdykoli zakázat nebo pro všechna připojení z vašeho prohlížeče.

 1. Mozilla Firefox
  V nabídce „Nástroje“ vyberte „Možnosti“ a v nich kartu „Ochrana osobních údajů“. Prohlížeč vám dává možnost zvolit, že si nepřejete, aby vás někdo sledoval, nebo vymazat jednotlivé cookies jednotlivých webových stránek.
 2. Microsoft Internet Explorer
  V nabídce „Nástroje“ vyberte „Možnosti Internetu“ a v nich kartu „Ochrana osobních údajů“. Obecnou úroveň soukromí můžete upravit pomocí speciálního posuvníku nebo pomocí tlačítka „Webové stránky“ můžete spravovat nastavení jednotlivých webových stránek.
 3. Google Chrome
  V nabídce skryté pod třemi vodorovnými čárami v pravém horním rohu prohlížeče vyberte možnost „Nástroje“ a poté „Vymazat údaje o prohlížení ...“. Kromě možnosti vymazat soubory cookie existuje odkaz „Další informace“, který vede k podrobnému popisu funkcí ochrany osobních údajů v prohlížeči.
 4. Opera
  Pomocí tlačítka „Opera“ v levém horním rohu otevřete nabídku, vyberte „Nastavení“ a poté „Vymazat historii procházení ...“. Kromě možnosti odstranit již nastavené soubory cookie je zde také tlačítko „Správa souborů cookie ...“, které vede k pokročilejším možnostem pro jednotlivé weby.
 5. Safari
  V nabídce „Safari“ vyberte možnost „Předvolby“ a v nich kartu „Ochrana osobních údajů“. Zde najdete řadu možností týkajících se cookies.
 6. Chytré telefony a tablety
  Každý model telefonu může tuto funkci podporovat jiným způsobem. Proto vám doporučujeme, abyste si přečetli možnosti ochrany osobních údajů v dokumentaci na webu výrobce vašeho mobilního zařízení.


E-mailová politika - elektronická pošta

Správcem vámi poskytnutých údajů je BOTLAND B. DERKACZ SPÓŁKA KOMANDYTOWA se sídlem Gola 25A, 63-640 Bralin, zapsaný do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem 0000983968, s NIP: 619-202 -35-94 a REGON: 362180160 .

Vezměte, prosím, na vědomí, že vaše osobní údaje obsažené v e-mailové korespondenci zpracováváme námi za účelem navázání obchodních kontaktů souvisejících s uzavřenými smlouvami nebo k jejich uzavření, jakož i za účelem přípravy nabídek a odpovědi na dotazy. Nebudeme sdílet data s jinými příjemci kromě hostující společnosti, která nám poskytuje e-mailové služby, a společnosti, která nám poskytuje IT služby.

Údaje budou zpracovávány po dobu spolupráce, a ochrany před případnými reklamacemi. V souladu s ustanoveními máte právo vznést námitku proti zpracování údajů, právo na vymazání údajů, právo na omezení zpracování údajů, právo na přístup a opravu údajů a jejich přenos. Kromě toho máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Poskytování údajů je dobrovolné, je však nezbytné k provedení komunikačního procesu. Nemáme v úmyslu předávat vaše údaje do třetích zemí nebo mezinárodních organizací.

zveme vás ke spolupráci!