Obchodní podmínky internetového obchodu

botland.cz


Internetový obchod na adrese www.botland.cz provozuje Botland B. Derkacz Sp. K. se sídlem Gola 25a, 63-640 Bralin, NIP: 6192023594, KRS: 0000983968, REGON: 362180160, známý jako „prodejce“ nebo „obchod“.

Můžete kontaktovat prodejce:

 1. na telefonním čísle: +420 234 280 990 (poplatek jako za běžný telefonní hovor, v souladu s tarifním balíčkem poskytovatele služeb používaného zákazníkem),
 2. pomocí e-mailové adresy - obchod@botland.cz ,
 3. prostřednictvím kontaktního formuláře na kartě „kontakt“.

§ 1 obecná ustanovení

Význam slov je následující:

 1. Obchodní podmínky - tyto Obchodní podmínky,
 2. Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační jednotka bez právní subjektivity, ale způsobilá k právním úkonům, která za podmínek stanovených v těchto předpisech provede objednávku v internetovém obchodě,
 3. Spotřebitel - zákazník, který je fyzickou osobou, která používá internetový obchod pro účely, které přímo nesouvisejí s jeho obchodní nebo profesionální činností,
 4. Podnikatel s právy spotřebitele - fyzická osoba se statutem podnikatele, zapsaná do rejstříku CEIDG, zadávající objednávku v rámci své podnikatelské činnosti, avšak bez souvislosti s odbornou povahou této činnosti. Tato kategorie se nevztahuje na klienty se sídlem nebo obvyklým bydlištěm mimo území Polské republiky.
 5. Zboží, produkt - movitý předmět prezentovaný v internetovém obchodě, na který se vztahuje kupní smlouva,
 6. Kupní smlouva - smlouva o prodeji zboží ve smyslu občanského zákoníku uzavřená mezi prodávajícím a zákazníkem pomocí webových stránek obchodu,
 7. Online obchod (obchod) - webová stránka dostupná na www.botland.cz, prostřednictvím které může zákazník provést objednávku,
 8. Objednávka - prohlášení zákazníka o záměru jasně specifikující druh a množství zboží, zaměřené přímo na uzavření kupní smlouvy.
 9. Předmětem činnosti obchodu je prodej produktů aktuálně v sortimentu a umožnění zákazníkovi objednávat nabízené produkty prostřednictvím webových stránek. Využívání této služby je možné po registraci a přihlášení zákazníka do obchodu nebo prostřednictvím řádně vyplněného objednávkového formuláře bez nutnosti přihlášení. Obchod vám umožňuje bezplatně procházet sortiment obchodu na stránkách produktů.
 10. Prodej probíhá prostřednictvím internetu mezi objednatelem jako kupujícím a obchodem jako prodávajícím.
 11. Každý zákazník nakupující produkty nabízené v obchodě je povinen si přečíst obsah těchto předpisů.
 12. Zákazník se může přihlásit k odběru zpravodaje obchodu, tj. Cyklickému zasílání informací o produktech a službách obchodu. Pro přihlášení k odběru zpravodaje zadá zákazník svou e-mailovou adresu ve formuláři zpravodaje na webových stránkách obchodu, přičemž potvrdí souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tento účel a nasměruje propagační obsah na uvedenou e-mailovou adresu. Z odběru zpravodaje se můžete kdykoli odhlásit a za tímto účelem je zákazník požádán o prohlášení o rezignaci prostřednictvím e-mailového obchodu: obchod@botland.cz nebo kliknutím na odkaz pro rezignaci v e-mailu dodáno s bulletinem.

§2 technické podmínky pro zadávání objednávek

 1. Technické požadavky nezbytné k využívání služeb obchodu:
  • Připojení k internetu,
  • správně nakonfigurovaný prohlížeč,
  • aktuální, aktivní a správně nakonfigurovaný e-mailový účet,
  • povolené cookies a java skript
  • program pro čtení souborů PDF.
 2. Pokud zákazník používá hardware nebo software, který nesplňuje výše uvedené technické požadavky, obchod nezaručuje řádné fungování webových stránek a stanoví, že to může mít negativní dopad na kvalitu a průběh objednávkového řízení.
 3. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah, včetně recenzí produktů nebo komentářů v blogu. Komentáře, které porušují zákon nebo oprávněný zájem obchodu, nebudou zveřejněny, mohou být moderovány nebo mazány.

§3 registrace

 1. Registrace v obchodě je bezplatná a volitelná.
 2. Registrace v obchodě je založena na správně vyplněném registračním formuláři, ve kterém zákazník uvede potřebné identifikační údaje (jméno, příjmení), e-mailovou adresu a heslo; přijaté, aktuální obchodní podmínky obchodu a předložené prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro správnou realizaci objednávek zákazníků. Účet můžete také zaregistrovat zaškrtnutím příslušného políčka v objednávkovém procesu. Zpráva potvrzující vytvoření účtu bude zaslána na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v registračním formuláři. Po obdržení potvrzovací zprávy je mezi zákazníkem a obchodem uzavřena smlouva o účtu.
 3. Po registraci v obchodě probíhá přihlášení pomocí údajů uvedených v registračním formuláři nebo změněných na základě pozdějšího požadavku zákazníka.
 4. Za účelem smazání účtu zákazníka z obchodu (ukončení smlouvy) je třeba zaslat e-mail s požadavkem na smazání účtu na následující e-mailovou adresu: obchod@botland.cz poskytující identifikační údaje zákazníka aktuálně registrovaného v obchodě. Výše uvedené se nevztahuje na situace, kdy obchod provádí objednávku zadanou zákazníkem. V takovém případě nastane účinek ukončení smlouvy po dokončení dané smlouvy.
 5. Obchod vám umožňuje zadávat objednávky bez registrace a přihlášení do obchodu. Za tímto účelem je zákazník povinen vždy při objednávání vyplnit elektronický formulář zadáním údajů požadovaných obchodem nezbytných pro jeho identifikaci a uzavření a plnění kupní smlouvy (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo - nepovinné, adresa). doručení). Zákazník je povinen přijmout platné obchodní podmínky spolu s prohlášením o souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely objednávky.
 6. Nedostatek registrace v obchodě znamená, že nemáte zákaznický účet, který vám to umožňuje Přístup k automatickému sledování objednávek, historii objednávek nebo vás opravňuje k převzetí akcií propagačních kampaní oznámených obchodem.

§4 objednávky

 1. Informace o dostupném sortimentu v obchodě jsou výzvou k uzavření smlouvy ve smyslu čl. 71 občanského zákoníku.
 2. Odesláním objednávky zákazník podá výzvu k uzavření kupní smlouvy na objednané produkty v obchodě. Proces objednávání produktu začíná potvrzením funkcí služby prostřednictvím stránky produktu. Zákazník je informován o předpokládané době vyřízení objednávky, dostupnosti produktu, ceně a způsobech platby, jakož i možných možnostech doručení. Za účelem dodání produktu je zákazník povinen uvést údaje o své adrese nebo je ověřit v případě předchozí registrace účtu. Před provedením objednávky (pomocí tlačítka „objednat a zaplatit“) zákazník potvrzuje, že si přečetl tyto obchodní podmínky a souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely objednávky.
 3. Potvrzení objednávky zaslané obchodem na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem představuje prohlášení o přijetí výše uvedené výzvy. Pokud zákazník ukončí používání služby a opustí obchod před potvrzením objednávky (tlačítko „objednat a zaplatit“), smlouva nebude uzavřena.
 4. Zákazník, který nakupuje jako podnikatel, je povinen při zadávání objednávky uvést daňové identifikační číslo (nebo ekvivalentní číslo pro vyrovnání daně v případě zahraničních zákazníků), jinak se předpokládá, že nakupuje jako spotřebitel.
 5. Posouzení, zda má zákazník, který je podnikatelem zapsaným v rejstříku CEIDG, status podnikatele s právy spotřebitele, provádí obchod ve vztahu k individuálnímu případu a na základě prohlášení zákazníka učiněného při objednávání produktů. Předpokládá se, že zákazníci, kteří jsou podnikateli zapsanými do rejstříku ceidg a kteří při zadávání objednávky neuvedli neprofesionální povahu smlouvy, provedou v rámci své obchodní činnosti nákup z důvodu své profesionální povahy, pokud z toho nevyplývá něco jiného z okolností smlouvy v souvislosti s obchodem tohoto klienta, jak se odráží v ceidg. Takové posouzení se nevztahuje na zákazníky se statusem podnikatele se sídlem v zahraničí, protože nebudou mít v souladu se zákonem postavení podnikatele s právy spotřebitele.
 6. Pro provedení objednávky je zákazník povinen vybrat si z produktů dostupných v obchodě: objednané produkty, způsob doručení, způsob platby a uvést adresu doručení. Výběr se provádí: výběrem produktu a jeho přidáním do košíku.
 7. Zákazník si může vybrat neomezený počet produktů k objednání z množství daného produktu dostupného pro objednávky, pokud není přímo na stránce produktu uvedeno jinak. Po přechodu do košíku obdrží souhrn vybraných produktů.
 8. Obchod má také možnost nákupu dárkových poukazů. Podmínky nákupu poukazů jsou popsány na webových stránkách obchodu: /233-darkove-poukazky .
 9. V případě nedostupnosti produktů, na které se vztahuje objednávka ve skladu, u dodavatelů obchodu nebo z jiných důvodů a nemožnosti splnit objednávku zákazníka, bude obchod o této skutečnosti zákazníka informovat do 7 (sedmi) dnů od nejpozději datum zadání objednávky. V takovém případě má zákazník právo rozhodnout, zda souhlasí s provedením objednávky ve lhůtě navržené obchodem nebo odstoupí od smlouvy. V případě, že část výše uvedené objednávky nelze zpracovat, je zákazník informován o stavu objednávky a rozhodne se, jak ji provést. Zákazník si může vybrat mezi:
  • Částečné plnění - volba této možnosti zákazníkem má za následek splnění objednávky pouze u dostupných produktů;
  • Zrušení celé objednávky (výběr).
 10. V případě odstoupení od smlouvy vám obchod vrátí částku zaplacenou za cenu. Oznámení bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem v objednávkovém nebo registračním formuláři. Pokud do 7 (sedmi) dnů od oznámení nebude učiněno žádné rozhodnutí, bude u některých produktů nedostupných zrušena objednávka.

§5 cena produktů a platební metody

 1. Cena uvedená za každý produkt je závazná v okamžiku zadání objednávky zákazníkem. Ceny zboží zveřejněné na webových stránkách obchodu zahrnují DPH a nezahrnují náklady na dopravu. Na žádost zákazníka s registrovaným účtem může obchod nastavit viditelnost pouze čistých cen.
 2. Dodání zboží probíhá v následujících variantách nabízených v obchodě prostřednictvím:
  • Kurýrní společnost (např.PPL),
  • Poštovní operátor (BALÍK DO RUKY)
  • Vyzvednutí v místě (BALÍK NA POŠTU),
  • Balicí stroje (BALÍK DO BALÍKOVNY).
 3. Informace o nákladech na doručení jsou k dispozici v objednávkovém procesu před provedením takové objednávky. V případě zahraničních zásilek je doručení možné pouze kurýrem.
 4. Náklady na doručení budou zahrnuty do cen produktů v závislosti na objednaném zboží a volbě způsobu doručení zákazníkem při zadávání objednávky.
 5. Prodávající poskytuje zákazníkovi následující způsoby platby za produkty:
  • Tradiční převod na bankovní účet prodávajícího,
  • Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím webu Przelewy24.pl - platební službu poskytuje paypro sa (paypro) se sídlem v Poznani, na adrese Kanclerska 15 (60-327), zapsaná v rejstříku podnikatelů vnitrostátního soudního rejstříku vedeném okresní soud v Poznani, nové město a Wilda, viii ekonomické oddělení registru národního soudu pod číslem krs 0000347935, daňové identifikační číslo 7792369887, se základním kapitálem 4 500 000 PLN, plně splaceno a do registru národních platebních institucí vedeného finančním dozorová komise pod číslem uknf ip24 / 2014.
  • Elektronické platby a platby kartou prostřednictvím webové stránky PayU - platební službu poskytuje společnost PayU SA se sídlem v Poznani, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, národní platební instituce pod dohledem polského úřadu pro finanční dohled, zapsaná do registru platebních služeb pod číslem IP1 / 2012, zapsaná do registru podnikatelů vedeného u okresního soudu v Poznani - Nowe Miasto a Wilda v Poznani, 8. místo Obchodní divize národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000274399, se základním kapitálem 4 944 000 PLN, plně splaceno, s identifikačním číslem pro daň NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
  • Platba v hotovosti na dobírku (v hotovosti nebo - pokud má kurýr terminál - také platební kartou).
  • S odloženou splátkou - po individuální dohodě před zadáním objednávky.
 6. U objednávek s místem dodání mimo Polsko jsou k dispozici platby v eurech, prováděné pouze s možností elektronických plateb a platby kreditní kartou přes web Przelewy24.pl nebo s odloženým datem splácení - po individuální dohodě. Obchod nenabízí platby na dobírku u zahraničních dodávek.
 7. Na anglické verzi webu obchodu může zákazník změnit měnu z eura na zlotý a naopak za předpokladu, že zaplatí za danou objednávku v jedné měně. Změny lze provést výběrem možnosti měny na horní záložce stránky.
 8. Pokud je objednávka zadána a je zvolena jiná možnost platby než při dodání a platba za tuto objednávku nebude připsána do sedmi (7) dnů, bude objednávka zrušena. Pokud nebude platba připsána na účet, obdrží zákazník do tří (3) pracovních dnů od zadání objednávky připomenutí na uvedenou e-mailovou adresu.
 9. Objednávka bude uvolněna v čase uvedeném v potvrzení objednávky a dříve schváleném zákazníkem, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů od data uzavření smlouvy, pokud nebude zákazník během objednávky informován o delším termínu dodání z důvodu potřeby přivézt zboží. Objednávky jsou zpracovávány po připsání platby zákazníkem (to neplatí pro objednávky v možnosti dobírky, kdy je objednávka zpracována od okamžiku jejího potvrzení e-mailem obchodem způsobem uvedeným v § 4 odst. 3 předpisů).
 10. V případě některých produktů nebo dosažení určité hodnoty objednávky nese náklady na doručení obchod, o kterém je zákazník informován pokaždé před zadáním objednávky.

§6 stížnosti

 1. Obchod je povinen uvolnit zboží bez vad a bylo legálně uvedeno na polský trh.
 2. V případě vady dodaného zboží může zákazník podle svého uvážení využít záruční práva za předpokladu, že byla poskytnuta záruka, a práva, na která má ze strany prodávajícího záruční práva. Práva ze záruky a práva ze záruky jsou práva na sobě nezávislá.
 3. Aby bylo možné uplatnit reklamaci, měl by být obchod informován o zjištěných vadách, dokumentován za účelem ověření rezervace a případného odstranění vad bez nutnosti vrácení zboží do obchodu. Pokud je nutné zboží vrátit do obchodu, bude o tom obchod informovat stěžovatele do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace. K vrácenému zboží musí být přiložen doklad potvrzující nákup produktu v obchodě s popisem požadavků. Stížnosti lze podávat v elektronické podobě na adresu stiznosti@botland.cz , písemně na adresu obchodu, nebo můžete použít elektronický formulář na webových stránkách v záložce „Stížnosti a vrácení zboží“.
 4. Pokud má prodaná věc vadu, můžete podat prohlášení o snížení ceny nebo o odstoupení od smlouvy, pokud obchod neprodleně a bez zbytečných obtíží pro žadatele nenahradí vadnou věc vadou nebo vadu neodstraní. Toto omezení se nevztahuje na případ, že zboží již bylo v obchodě vyměněno nebo opraveno, nebo pokud obchod nevyměnil zboží za vadný nebo vadu neodstranil.
 5. Snížená cena by měla zůstat v takovém poměru k ceně, která vyplývá ze smlouvy, ve které se hodnota vadné věci rovná hodnotě věci bez vady. Nemůžete odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní.
 6. Obchod okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne přijetí zásilky s reklamovaným zbožím zaujme stanovisko k reklamaci a informuje zákazníka o dalším postupu. Obchod bude neprodleně informovat žadatele o výsledku posouzení reklamace písemně nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci. Pokud spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele neobdrží stanovisko obchodu k reklamaci, má se za to, že obchod reklamaci přijal.
 7. Inzerované produkty v záruce jsou přepravovány na náklady obchodu prostřednictvím zpětného hlášení uvedeného v obchodě. Obchod nepřijímá zásilky na dobírku. V některých případech není nutné zasílat inzerovaný produkt a prodejce může zkontrolovat pouze fotografie poskytnuté zákazníkem, o kterých ho bude informovat po obdržení reklamace.
 8. V případě sporu mezi obchodem a zákazníkem ohledně legitimity odmítnutí přijetí stížnosti má zákazník, který je spotřebitelem, právo použít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a nápravy. Klient může využít mediace nebo rozhodčího řízení tím, že poskytne instituci, před kterou bude řízení probíhat, vhodnou formu - žádost o mediaci nebo žádost o posouzení případu před rozhodčím soudem. Seznam vzorových institucí s kontaktními údaji je k dispozici na www.uokik.gov.pl. Kromě toho má spotřebitel na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr přístup k elektronickému řešení spotřebitelských sporů prostřednictvím online platformy EU (odr platforma). Toto právo nemá podnikatel s právy spotřebitele. V případě zahraničních zákazníků, kteří jsou spotřebiteli, by se měli obrátit na orgán odpovědný za ochranu práv spotřebitelů příslušný v místě jejich bydliště.

§7 právo odstoupit od smlouvy

 1. Zákazník, který je spotřebitelem nebo podnikatel s právy spotřebitele, může odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 30 dnů ode dne převzetí zásilky. Poté by měl předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy a vrátit zboží do obchodu. Pro podání prohlášení o odstoupení můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je k dispozici na webových stránkách: https://botland.reklamator.com.pl/issue/register/xvzTAy/cz.html . Lhůta se považuje za dodrženou, pokud spotřebitel zašle prohlášení o odstoupení od smlouvy písemně na adresu obchodu nebo e-mailem na následující e-mailovou adresu: stiznosti@botland.cz , nebo použije formulář připravený pro tento účel, ne později než v poslední den 30denní lhůty. Obchod po obdržení prohlášení o odstoupení v elektronické podobě na výše uvedené E-mail okamžitě potvrdí přijetí zasláním informací na e-mailovou adresu odstupující strany. Prohlášení o odstoupení od smlouvy podané po výše uvedeném Lhůta nemá žádné právní účinky.
 2. Zboží by mělo být vráceno beze změny a úplné, bez známek užívání, pokud změna nebyla nutná v rámci běžného obchodního styku, tj. Spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele by měl se zbožím nakládat s ohledem na potřebu jeho možného, později vrátit se. Je odpovědný za snižování hodnoty věcí v důsledku jejich používání způsobem, který jde nad rámec toho, co je nezbytné pro stanovení povahy, charakteristik a fungování věcí. Pokud je vrácené zboží neúplné nebo má stopy použití, které přesahují běžnou správu zboží, vyhrazuje si obchod právo odmítnout převzetí zásilky nebo snížit částku vrácenou o ekvivalent poškozeného zboží, podle volby obchodu .
 3. Právo spotřebitele nebo podnikatele s právem spotřebitele odstoupit od smlouvy se neuplatní, pokud předmět smlouvy mimo jiné Je tu věc:
  • Neprefabrikované, vyrobené podle specifikace zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb;
  • U kterého je předmětem služby zboží dodávané v zapečetěném obalu, které po otevření obalu nelze z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů vrátit, pokud bylo balení po dodání otevřeno;
  • U nichž jsou předmětem služby předměty, které jsou po dodání vzhledem ke své povaze neoddělitelně spojeny s jinými položkami;
  • U nichž jsou předmětem služby zvukové nebo obrazové záznamy nebo počítačový software dodávaný v zapečetěném obalu, pokud byl balíček po dodání otevřen;
  • Pro dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, pokud plnění začalo s výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty k odstoupení od smlouvy a po informování podnikatele o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy (např. video kurzy). Zákazník zároveň prohlašuje v okamžiku zadání objednávky, že požaduje dodání digitálního obsahu před uplynutím lhůty 14 dnů pro odstoupení od smlouvy, a bere na vědomí, že proto ztratí právo odstoupit od smlouvy.
 4. Vrácené zboží by mělo být odesláno zpět do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, spolu s prohlášením o odstoupení, na adresu skladu obchodu, tj. Gola 25a
  63-640 Bralin. Spotřebitel nebo podnikatel s právy spotřebitele nese pouze přímé náklady na vrácení produktu do obchodu (náklady na vrácení produktu).
 5. V případě odstoupení od smlouvy budou všechny platby, které provedl, včetně nákladů na doručení, převedeny na spotřebitele nebo podnikatele s právy spotřebitele okamžitě, nejpozději však do 14 dnů ode dne přijetí obchodem prohlášení o odstoupení od smlouvy.
 6. Vrácení plateb provedených platební kartou nebo elektronickým převodem se provádí na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, a ve stejné měně, pokud zákazník před vrácením výslovně nepředloží další pokyn k vrácení peněz, který negeneruje další náklady pro něj (např. v prohlášení o odstoupení).
 7. Obchod může zadržet vrácení plateb přijatých od kupujícího, dokud nebude zboží od kupujícího přijato zpět nebo dokud kupující neposkytne důkaz o jeho zaslání zpět, podle toho, co nastane dříve.

§8 ochrana osobních údajů

Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů v obchodě najdete v zásadách ochrany osobních údajů zveřejněných na webových stránkách obchodu.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

§9 závěrečná ustanovení

 1. Faktura s DPH se vystavuje za každý produkt prodaný v obchodě. Faktura s DPH je doručována elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou zákazníkem. Přijetí předpisů představuje souhlas se zasíláním faktur v elektronické podobě.
 2. Rozhodným právem je polské právo. Spory mezi zákazníkem a obchodem budou řešeny soudem příslušným pro sídlo obchodu s tím, že ve vztahu ke spotřebitelům budou tyto spory projednávány před soudem příslušným podle ustanovení občanského soudního řízení.
 3. Obchod si vyhrazuje právo na změnu předpisů. Veškeré změny předpisů vstupují v platnost dnem uvedeným v obchodě v den oznámení. Objednávky zadané před datem účinnosti změn těchto Pravidel jsou prováděny na základě ustanovení platných v den zadání objednávky.

zveme vás ke spolupráci!