PRAVIDLA INTERNETOVÉHO OBCHODU
botland.cz

Internetový obchod působící na adrese www.botland.cz je provozován společností Botland B. Derkacz Sp. K. se sídlem Gola 25A, 63-640 Bralin, Polsko, dokumentace společnosti vedená na adrese: Obvodní soud Poznań - Nowe Miasto i Wilda v Poznani, IX Hospodářské oddělení Celostátního soudního rejstříku pod číslem KRS: 0000983968, DIČ: 6192023594, IČ: 362180160, dále jen "Prodávající”.

Kontakt s Prodávajícím:

- na telefonním čísle: +420 234 076 050 (pracovní doba Obchodu 9-16 v pracovní dny, účtováno jako za běžné telefonní spojení, dle tarifního balíčku poskytovatele služeb používaného Zákazníkem),

- pomocí e-mailové adresy -  obchod@botland.cz,

- prostřednictvím kontaktního formuláře v záložce "Kontakt".

§ 1 VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Stanovuje se následující význam slov:

 1. PRAVIDLA – tato pravidla,

 2. ZÁKAZNÍK - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, ale způsobilá k právním úkonům, která za podmínek stanovených těmito pravidly zadá Objednávku v Internetovém obchodě,

 3. SPOTŘEBITEL - zákazník, který je fyzickou osobou, která využívá Internetový obchod pro účely, které přímo nesouvisejí s její obchodní nebo profesní činností,

 4. ZBOŽÍ, PRODUKT - movitá věc prezentovaná v Internetovém obchodě, na kterou se vztahuje Kupní smlouva,

 5. KUPNÍ SMLOUVA - smlouva o prodeji Zboží ve smyslu Občanského zákoníku uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem prostřednictvím webových stránek Obchodu,

 6. INTERNETOVÝ OBCHOD (OBCHOD) - webové stránky dostupné na www.botland.cz prostřednictvím kterého může Zákazník učinit Objednávku,

 7. OBJEDNÁVKA - prohlášení vůle Zákazníka jasně specifikující druh a množství Zboží, směřující přímo k uzavření Kupní smlouvy.

 1. Předmětem činnosti Obchodu je prodej produktů aktuálně v sortimentu a umožnění Zákazníkovi provádět Objednávky nabízených produktů prostřednictvím webové stránky. Využívání této služby je možné po registraci Zákazníka a přihlášení do Obchodu nebo prostřednictvím řádně vyplněného Objednávkového formuláře bez přihlášení. Obchod umožňuje bezplatně procházet sortimentem Obchodu na produktových stránkách.

 2. Prodej probíhá přes internet mezi osobou zadávající Objednávku jako kupujícím a Obchodem jako Prodávajícím.

 3. Každý Zákazník nakupující produkty nabízené Obchodem je povinen se seznámit s obsahem těchto Pravidel. 

§ 2 TECHNICKÉ PODMÍNKY PODÁVÁNÍ OBJEDNÁVEK

1. Technické požadavky nutné k používání služeb Obchodu:

a) připojení k internetu,

b) správně nakonfigurovaný prohlížeč,

c) aktuální, aktivní a správně nakonfigurovaný e-mailový účet,

d) Cookies a Java Script povoleny

e) program pro čtení souborů PDF.

2. Pokud Zákazník používá hardware nebo software, který nesplňuje technické požadavky uvedené výše, Obchod nezaručuje řádné fungování webu a stanoví, že to může mít negativní dopad na kvalitu a průběh postupu odeslání Objednávky.

3. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat nezákonný obsah, včetně názorů na Produkty. Komentáře porušující zákon nebo oprávněný zájem Obchodu nebudou zveřejněny, mohou být moderovány nebo smazány.

4. Zákazník se může přihlásit k odběru newsletteru Obchodu, tedy pravidelného zasílání informací o produktech a službách Obchodu. Pro přihlášení k odběru newsletteru Zákazník zadá svou e-mailovou adresu do formuláře newsletteru na stránkách Obchodu a zároveň potvrdí souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro tento účel a zasíláním propagačního obsahu na uvedenou e-mailovou adresu. . Z odběru newsletteru se můžete kdykoliv odhlásit a za tímto účelem je zákazník požádán o poskytnutí prohlášení o odstoupení prostřednictvím e-mailu Obchodu: obchod@botland.cz nebo výběrem odhlašovacího odkazu v e-mailu doručeném s newsletterem.

§ 3 REGISTRACE

Registrace v obchodě je bezplatná a volitelná. 

 1. Registrace v Obchodě probíhá na základě správně vyplněného registračního formuláře, ve kterém Zákazník uvede potřebné identifikační údaje (jméno, příjmení), e-mailovou adresu a heslo; přijata, aktuální Pravidla obchodu a předložené prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních údajů v rozsahu nezbytném pro řádnou realizaci Objednávek Zákazníka. Účet lze také zaregistrovat zaškrtnutím příslušného políčka v procesu odeslání Objednávky. Na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou v registračním formuláři bude zaslána zpráva potvrzující vytvoření účtu. Po obdržení potvrzovací zprávy je mezi Zákazníkem a Obchodem uzavřena smlouva o účtu.

 2. Po registraci v Obchodě probíhá přihlašování pomocí údajů uvedených v registračním formuláři nebo změněných na základě pozdější žádosti Zákazníka.

 3. Za účelem smazání účtu Zákazníka z Obchodu (ukončení smlouvy) by měl být zaslán e-mail se žádostí o smazání účtu na následující e-mailovou adresu: obchod@botland.cz s uvedení identifikačních údajů Zákazníka aktuálně registrovaného v Obchodě. Výše uvedené se nevztahuje na situace, kdy Obchod provádí Objednávku zadanou Zákazníkem. V tomto případě nastane účinek ukončení smlouvy dokončením předmětné Objednávky.

 4. Obchod umožňuje zadávání Objednávek bez nutnosti registrace a přihlášení do Obchodu. Za tímto účelem je Zákazník povinen pokaždé v objednávkovém procesu vyplnit elektronický formulář zadáním údajů požadovaných Obchodem nezbytných pro jeho identifikaci a uzavření a plnění Kupní smlouvy (jméno a příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo - nepovinné, doručovací adresa). Zákazník je povinen přijmout aktuální Pravidla společně s prohlášením o souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely Objednávky. V případě neregsitrace v Obchodě to znamená, že nemáte Zákaznický účet, který vám umožňuje přístup k automatickému sledování Objednávky.

 5. Registrací účtu v Obchodě se Zákazník zavazuje poskytovat pouze faktické údaje. Obchod neručí za správnost zadaných údajů.

 6. V případě neregistrace v Obchodě to znamená, že nemáte Zákaznický účet, který vám umožňuje mimo jiné přístup k automatickému sledování Objednávky, historii Objednávek nebo opravňuje k účasti ve vyhlašovaných akcích Obchodu.

§ 4 OBJEDNÁVKY

 1. Informace o dostupném sortimentu v Obchodě představují výzvu k uzavření smlouvy, nejedná se o nabídku.

 2. Zákazník odesláním Objednávky zasílá výzvu k uzavření kupní smlouvy na objednané Produkty v Obchodě. Proces objednávky Produktu začíná potvrzením vlastností plnění prostřednictvím Produktové stránky. Zákazník je informován o předpokládané dodací lhůtě, dostupnosti produktu, ceně a způsobech platby a také o možných variantách dodání. Za účelem dodání produktu je Zákazník povinen uvést svou adresu nebo je ověřit v případě předchozí registrace účtu. Před zadáním objednávky (pomocí tlačítka "Objednávám s povinností platby”) Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů pro účely Objednávky.

 3. Potvrzení o přijetí Objednávky zaslané Obchodem na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem představuje prohlášení o přijetí výše uvedené výzvy. Pokud před potvrzením odeslání Objednávky (tlačítko „Objednávám s povinností platby”) Zákazník ukončí využívání služby a opustí Obchod, k uzavření smlouvy nedojde.

 4. Zákazník nakupující jako podnikatel je povinen při objednávce uvést DIČ nebo jiné místní daňové identifikační číslo, jinak se má za to, že nakupuje jako Spotřebitel.

 5. Pro zadání Objednávky je Zákazník povinen vybrat si z produktů dostupných v Obchodě: objednané produkty, způsob doručení, způsob platby a uvést dodací adresu. Výběr se provádí: výběrem produktu a jeho přidáním do košíku. 

 6. Zákazník si může vybrat neomezený počet produktů pro Objednávku z množství daného Produktu dostupného pro Objednávky a po přechodu do košíku obdrží souhrn vybraných Produktů. Pokud je počet Produktů omezen, Obchod tuto informaci označí na stránce produktu.

 7. V případě nedostupnosti Produktů, na které se Objednávka vztahuje, na skladě, u dodavatelů Obchodu nebo z jiných důvodů a nemožnosti splnit Objednávku Zákazníka, oznámí Obchod Zákazníkovi tuto skutečnost do 7 (sedmi) dnů ode dne zadání Objednávky. Zákazník má v tomto případě právo se rozhodnout, zda souhlasí s realizací Objednávky ve lhůtě navržené Obchodem nebo odstoupí od smlouvy. Není-li možné část výše uvedené Objednávky realizovat, je Zákazník informován o stavu Objednávky a rozhodne o způsobu její realizace. Zákazník si může vybrat mezi: 

 1. částečnou realizací - volba této možnosti Zákazníkem má za následek realizaci Objednávky týkající se pouze dostupných Produktů;

 2. zrušením celé Objednávky (odstoupení).

V případě odstoupení od smlouvy Obchod vrátí Zákazníkovi zaplacenou částku za cenu. Oznámení bude zasláno na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem v Objednávce nebo registračním formuláři. Pokud nebude učiněno žádné rozhodnutí do 7 (sedmi) dnů od oznámení, bude Objednávka u některých nedostupných Produktů zrušena.

§ 5 CENA PRODUKTŮ A FORMY PLATBY

 1. Cena uvedená u každého Produktu je závazná v okamžiku zadání Objednávky Zákazníkem. Ceny zboží uvedené na stránkách Obchodu jsou včetně DPH (je-li vzhledem k místu dodání zboží účtována) a nezahrnují náklady na dodání.

 2. Dodání zboží probíhá v následujících variantách nabízených Obchodem:

 1. prostřednictvím kurýrské firmy (LP Express, 123Kurier),

 2. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (Balik na postu),

 3. vyzvednutí na odběrovém místě (Balík do balikovny, Balik do ruky)

Informace o nákladech na doručení jsou k dispozici v procesu objednávání před zadáním takové Objednávky.

 1. Náklady na dodání budou zahrnuty v cenách Produktů v závislosti na objednaném zboží a volbě způsobu dodání Zákazníkem při zadávání Objednávky.  

 2. Prodávající poskytuje Zákazníkovi následující způsoby platby za Produkty:

 1. Tradiční bankovní převod na účet Prodávajícího, 

 1. Elektronické platby a platby kartou přes webové stránky GoPay, PayU 

 1. Na dobírku

 2. S odloženým datem splatnosti - po individuální domluvě před odesláním Objednávky. 

 1. Pokud je Objednávka zadána a je zvolena jiná možnost platby než na dobírku a platba za tuto Objednávku nebude připsána do sedmi (7) dnů, Objednávka bude zrušena. Pokud po třech (3) pracovních dnech od zadání Objednávky nebude platba připsána, Zákazník obdrží připomenutí na uvedený e-mail.

 2. Objednávka bude vadána v době uvedené v potvrzení Objednávky a předem schválená Zákazníkem, nejpozději však do 30 (třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy, pokud Zákazník nebude v průběhu objednávky informován o delším termínu dodání, z důvodu nutnosti přivézt zboží. Objednávky jsou zpracovávány po připsání platby Zákazníka (což neplatí pro Objednávky ve variantě na dobírku, kdy je Objednávka vyřizována od okamžiku jejího potvrzení e-mailem Obchodem způsobem uvedeným v § 4 odst. 1 písm. 3 Pravidel). 

 3. V případě některých Produktů nebo dosažení určité hodnoty Objednávky nese náklady na dodání Obchod, o čemž je Zákazník informován pokaždé před zadáním Objednávky.

§ 6 ZÁRUKA

 1. V závislosti na produktu poskytuje Obchod nebo výrobce záruku kvality na prodávané produkty. Informace o záruce a o tom, který z výše uvedených subjektů ji poskytl, je uvedena vždy v popisu produktu na stránce produktu a Zákazník má možnost si ji před nákupem přečíst.

 2. Aby mohl zákazník uplatnit záruční práva, měl by zaslat příslušné prohlášení do Obchodu nebo výrobci (v závislosti na produktu). Pokud Obchod poskytl záruku, pak byste měli postupovat stejně jako v § 7 níže.

 3. Datum uplatnění práv nebo uplatnění záručních nároků Zákazníkem je datum odeslání korespondence poštou (datum poštovního razítka) nebo datum přijetí elektronické korespondence Obchodem. 

 4. V případě, že během záruční doby budou zjištěny vady Produktu, je Zákazník oprávněn požadovat od Obchodu:

a) odstranění fyzické vady Produktu;

b) dodání Produktu bez vad;

c) vrácení nebo snížení ceny Produktu;

 1. Obchod si vyhrazuje právo odmítnout reklamaci ze záruky, pokud testováním přihlášeného produktu zjistí, že závady nevznikly v důsledku příčin vlastních produktů.

 2. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva Zákazníka vyplývající ze záruky za vady a další práva udělená Zákazníkovi podle místních předpisů.

 3. V rozsahu, na který se nevztahují tato ustanovení, platí ustanovení polského občanského zákoníku týkající se záruky při prodeji.

§ 7 REKLAMACE 

 1. Obchod je povinen vydat Zboží bez vad.

 2. Je-li dodané Zboží shledáno vadným, může Zákazník dle svého uvážení uplatnit práva ze záruky, pokud mu byla poskytnuta záruka, a práva, která mu ze záruky náleží od Prodávajícího. Záruční práva a práva vyplývající z ručení jsou práva na sobě nezávislá.

 3. V případě Kupních smluv uzavřených se spotřebiteli odpovídá z ručení Prodávající. Je ale vyloučeno vůči Klientovi s jiným statusem.

 4. Pro uplatnění reklamace by měl být Obchod informován o zjištěných závadách, je třeba je zdokumentovat za účelem ověření výhrad a případného odstranění závad bez nutnosti vracet Zboží do Obchodu. V případě nutnosti vrácení Zboží do obchodu Prodávajícího informuje Prodávající osobu uplatňující reklamaci do 14 dnů od uplatnění reklamace. K vrácenému Zboží musí být přiložen doklad potvrzující nákup Produktu v Obchodě s popisem požadavků. Reklamaci lze podat v elektronické podobě na adrese stiznosti@botland.cz nebo písemně na adresu Prodávajícího, případně použijte elektronický formulář na webové stránce v záložce „Reklamace a vrácení zboží“.

 5. Pokud má prodávaná věc vadu, můžete podat prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od smlouvy, ledaže Obchod okamžitě a bez zbytečných obtíží pro reklamujícího vymění vadnou věc za bezvadnou nebo vadu odstraní. Toto omezení neplatí, pokud byla věc již vyměněna nebo opravena Obchodem nebo Obchod nevyměnil věc za bezvadnou nebo neodstranil vadu. 

 6. Snížená cena musí být v takové proporci k ceně vyplývající ze smlouvy, v jaké hodnota věci s vadou zůstává k hodnotě věci bez vady. Nelze odstoupit od smlouvy, pokud je vada irelevantní.

 7. Obchod neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne převzetí zásilky s reklamovaným zbožím, zaujme stanovisko k reklamaci a informuje Zákazníka o dalším postupu. O výsledku reklamace Obchod neprodleně vyrozumí reklamujícího písemně nebo e-mailem na e-mailovou adresu uvedenou v reklamaci. Pokud Spotřebitel v uvedené lhůtě neobdrží stanovisko Obchodu k reklamaci, má se za to, že Obchod reklamaci přijal.

 8. Reklamované Produkty v rámci ručení jsou přepravovány na náklad Obchodu způsobem dopravy uvedeným Obchodem. Obchod nepřijímá zásilky na dobírku. V některých případech není nutné reklamovaný Produkt zasílat a Prodávající může pouze zkontrolovat fotografie poskytnuté Spotřebitelem, o čemž jej bude informovat po obdržení reklamace.

 9. V případě sporu mezi Obchodem a Zákazníkem o oprávněnosti odmítnutí přijetí reklamace má Zákazník, který je Spotřebitelem, právo využít mimosoudní způsoby reklamace a uplatnění nároků. Klient může využít mediaci nebo smírné řízení tím, že poskytne instituci, u které bude řízení probíhat, vhodný formulář - žádost o mediaci nebo žádost o projednání věci u smírného soudu. Seznam institucí s kontaktními údaji je k dispozici na www.uokik.gov.pl. Spotřebitel má také na adrese ec.europa.eu/consumers/odr přístup k řešení spotřebitelských sporů elektronickými prostředky s využitím internetové platformy EU (platforma ODR). V případě zahraničních Zákazníků by se měli informovat o způsobech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů ve své zemi a Obchod v případě potřeby k takovému postupu přistoupí.

§ 8 PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. Zákazník, který je Spotřebitelem, může odstoupit od smlouvy bez udání důvodu do 30 dnů ode dne převzetí zásilky. Poté by měl předložit prohlášení o odstoupení od smlouvy a vrátit Zboží Obchodu. Za účelem předložení prohlášení o odstoupení od smlouvy můžete použít formulář pro odstoupení od smlouvy na webových stránkách obchodu: www.botland.cz/content/75-stiznosti-a-vraceni-zbozi. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel zašle prohlášení o odstoupení od smlouvy písemně na adresu prodávajícího nebo e-mailem na adresu: stiznosti@botland.cz, nejpozději poslední den 30 denní lhůty. Prodávající po obdržení prohlášení o odstoupení od smlouvy v elektronické podobě na výše uvedené e-mailovou nebo poštovní adresu neprodleně potvrdí jeho přijetí zasláním informace na e-mailovou adresu odstupující strany. Prohlášení o odstoupení od smlouvy podané po výše uvedené lhůtě nemá právní účinky.

 2. Zboží by mělo být vráceno v nezměněném a kompletním stavu, bez známek používání, pokud změna nebyla nutná v mezích běžného hospodaření, tzn. Spotřebitel by měl se Zbožím nakládat s ohledem na nutnost jeho případného pozdějšího vrácení. Nese odpovědnost za snížení hodnoty věci, které je výsledkem používání způsobem, který vychází mimo charakter nutný pro zjištění vlastností a fungování Produktu. Pokud je vrácené Zboží neúplné nebo má stopy používání, které přesahují běžnou správu věci, Obchod si vyhrazuje právo odmítnout přijetí zásilky nebo snížit vrácenou částku o ekvivalent poškozeného zboží, podle volby Obchodu.

 3. Nárok Spotřebitele na odstoupení od smlouvy není oprávněn v případě, že předmětem Objednávky je mj. věc:

-neprefabrikovaná, vyrobena podle specifikace Zákazníka nebo sloužící k uspokojení jeho individuálních potřeb,
-která po dodání, vzhledem k její povaze zůstává neoddělitelně spojena s jinými věcmi.
-na dodání digitálního obsahu, který není zaznamenán na hmotném nosiči, bylo-li plnění zahájeno s výslovným souhlasem Spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a poté, co byl podnikatel informován o ztrátě práva na odstoupení od smlouvy (např. video kurzy). Zákazník zároveň při zadávání Objednávky prohlašuje, že požaduje dodání digitálního obsahu před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že tím ztrácí právo na odstoupení od smlouvy.

 

 1. Vrácené zboží zašlete zpět do 14 dnů od odstoupení od smlouvy spolu s prohlášením o odstoupení od smlouvy na adresu skladu Obchodu, Gola 25A, 63-640 Bralin. Spotřebitel nese pouze přímé náklady na vrácení Produktu do Obchodu (náklady na odeslání).

 2. V případě odstoupení od smlouvy budou všechny platby provedené Spotřebitelem, včetně nákladů na dodání, převedeny Spotřebiteli neprodleně, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy Obchod obdržel prohlášení o odstoupení od smlouvy.

 3. Vrácení plateb provedených platební kartou nebo elektronickým převodem se provádí na bankovní účet, ze kterého byla platba provedena, pokud Zákazník před vrácením výslovně nepředloží jiný pokyn k vrácení peněz, který mu nezpůsobí dodatečné náklady (např. v prohlášení o odstoupení). 

 4. Obchod může zastavit vrácení plateb přijatých od Kupujícího, dokud neobdrží od kupujícího zpět objednané zboží nebo dokud Kupující neprokáže jeho odeslání, podle toho, která událost nastane dříve.

§ 9 OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Ustanovení týkající se ochrany osobních údajů Zákazníků ze strany Prodávajícího naleznete v Politice ochrany osobních údajů a souborů cookie zveřejněných na webových stránkách Obchodu.

§ 10 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Ke každému Produktu prodávanému Obchodem je vystavena faktura daňový doklad nebo jiný doklad v souladu s platnými daňovými předpisy. Faktura daňový doklad je doručena elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou Zákazníkem nebo klasickou formou spolu s dodáním zboží. Akceptace Pravidel je současně souhlasem se zasíláním faktur v elektronické podobě.

 2. Příslušné právní předpisy jsou polské právní předpisy.. Spory vzniklé mezi Zákazníkem a Prodávajícím bude řešit soud příslušný podle sídla Prodávajícího s tím, že ve vztahu ke Spotřebitelům budou tyto spory projednávány u soudu příslušného podle ustanovení občanského soudního řízení. Tato pravidla se řídí polskými právními předpisy a podle nich budou interpretována. Tato Pravidla neomezují žádná práva spotřebitelů na ochranu, která můžete mít podle platných ustanovení zákona v zemi jejich bydliště. 

 3. Prodávající si vyhrazuje právo na změnu Pravidel. Prodávající vyrozumí registrované Zákazníky o změně Pravidel e-mailem s právem odstoupit od smlouvy do 14 dnů. Změny Pravidel vstupují v platnost 14 dní po oznámení. Objednávky zadané před datem účinnosti změn těchto Pravidel jsou realizovány na základě ustanovení platných v den podání Objednávky. 

 

zveme vás ke spolupráci!