• EOL

Polovodiče. Moderní řešení v integrovaných obvodech - Chenming Calvin Hu

Index: KSZ-06323 EAN: 9788328320901

Překlad: Konrad Matuk. Vydavatel: Helion. Kniha obsahuje užitečné znalosti o tranzistorech a konstrukci obvodů využívajících tyto revoluční elektronické součástky.

Polovodiče. Moderní řešení v integrovaných obvodech - Chenming Calvin Hu
228,22 Kč
217,36 Kč bez DPH.
Nepřístupný
Produkt s ukončenou výrobou
30 dní na vrácení zboží
Výrobce: Helion

Pozornost!

Prodej produktu byl dokončen. Podívejte se na ostatní v této kategorii .

Popis

Kniha obsahuje užitečné znalosti o tranzistorech a konstrukci obvodů využívajících tyto revoluční elektronické součástky. Kniha je určena především studentům technických fakult, je však dychtivě využívána i doktorandy, techniky a vědci.

Autor předkládá hloubkovou analýzu problémů souvisejících se základními součástmi elektronických obvodů. Představuje principy fungování zařízení, jako jsou fotovoltaické články, LED diody, laserové diody atd. Kniha vám umožní porozumět pravidlům a předpisům a osvojit si praktické znalosti z oblasti elektroniky, které jsou základem i pro další technické obory, jako je informatika.

Kniha obsahuje:

 • úvod do problematiky polovodičů včetně rekombinace elektronů a elektronových děr
 • popis technologie výroby polovodičových součástek;
 • princip činnosti pn spojení a spojení kov-polovodič;
 • informace o MOS tranzistorech a CCD a CMOS matricích;
 • znalost tranzistorů MOFSET, SRAM, DRAM a Flash paměti;
 • popis bipolárních tranzistorů

Výňatek z knihy ke čtení online .

Obsah

Předmluva (11)
O autorovi (13)

1. Polovodiče: elektrony a díry v polovodičích (15)

 • 1.1. Krystalická křemíková struktura (16)
 • 1.2. Model elektronových vazeb a děr (18)
 • 1.3. Energetický model pásma (22)
 • 1.4. Polovodiče, izolátory a vodiče (27)
 • 1.5. Elektrony a díry (29)
 • 1.6. Hustota stavu (32)
 • 1.7. Tepelná rovnováha a Fermiho funkce (33)
 • 1.8. Koncentrace elektronů a děr (37)
 • 1.9. Obecné úvahy o parametrech Nip
 • 1.10. Koncentrace médií při velmi nízkých a velmi vysokých teplotách (47)
 • 1.11. Shrnutí kapitoly (47)
 • Úkoly (49)
 • Bibliografie (54)
 • Publikace obecně související s tématem kapitoly (55)

2. Pohyb a rekombinace elektronů a děr (57)

 • 2.1. Tepelný pohyb (57)
 • 2.2. Drift (60)
 • 2.3. Difúzní proud (69)
 • 2.4. Vztah mezi grafem energetických hladin a napětím a polem
 • elektrický (71)
 • 2.5. Einsteinův vztah mezi D a ((71)
 • 2.6. Rekombinace elektronových děr (74)
 • 2.7. Výroba tepla (77)
 • 2.8. Kvazi-rovnováha a kvazi-Fermiho hladiny (77)
 • 2.9. Shrnutí kapitoly (79)
 • Úkoly (81)
 • Bibliografie (84)
 • Publikace obecně související s tématem kapitoly (84)

3. Technologie výroby polovodičových součástek (85)

 • 3.1. Úvod do výroby komponentů (86)
 • 3.2. Oxidace křemíku (88)
 • 3.3. Litografie (89) 3.4. Přenos vzorů leptání (96)
 • 3.5. Polovodičové dopování (99)
 • 3.6. Dopantová difúze (101)
 • 3.7. Ukládání tenkých vrstev (105)
 • 3.8. Proces vytváření konektorů mezi komponentami 110
 • 3.9. Testování, montáž a kvalifikace (113)
 • 3.10. Shrnutí kapitoly - Proces výroby ukázkových komponent 114
 • Úkoly (116)
 • Bibliografie (120)
 • Publikace obecně související s tématem kapitoly (121)

4. Spojení PN a spojení kovových polovodičů (123)

 • Část I. Spojení PN (123)
  • 4.1. Teoretické problémy týkající se pn křižovatky 124
  • 4.2. Model vrstvy vyčerpání
  • 4.3. PN spojení a zpětné předpětí (133)
  • 4.4. Kapacitní napěťové charakteristiky (134)
  • 4.5. Propíchnutí křižovatky PN (136)
  • 4.6. Vstřikování nosičů za podmínek polarizace vedení a kvazi-rovnovážných podmínek
  • pobřeží (141)
  • 4.7. Rovnice kontinuity (144)
  • 4.8. Redundantní nosiče ve spojení PN v předpětí (146)
  • 4.9. Charakteristiky proudového napětí polovodičové diody (150)
  • 4.10. Skladování nákladu (154)
  • 4.11. Model s malou signální diodou (155)
 • Část II. Použití v optoelektronických součástkách (156)
  • 4.12. Solární články (156)
  • 4.13. Světelné diody a polovodičové osvětlení (164)
  • 4.14. Laserové diody (170)
  • 4.15. Fotodiody (175)
 • Část III. Kovový polovodičový konektor (176)
  • 4.16. Schottkyho bariéra (176)
  • 4.17. Teorie termoelektronové emise (181)
  • 4.18. Schottkyho diody (182)
  • 4.19. Použití Schottkyho diod (184)
  • 4.20. Kvantové mechanické tunelování (186)
  • 4.21. Ohmický kontakt (186)
  • 4.22. Shrnutí kapitoly 190
  • Úkoly (194)
  • Bibliografie (204)
  • Publikace obecně související s tématem kapitoly (205)


5. MOS kondenzátor (207)

 • 5.1. Stav a napětí v rovině
 • 5.2. Povrchová akumulace (210)
 • 5.3. Vyčerpání povrchu (212)
 • 5.4. Prahová podmínka a prahové napětí 213
 • 5.5. Silná inverze nad prahové podmínky 216
 • 5.6. Kapacitní napěťové charakteristiky kondenzátoru MOS (220)
 • 5.7. Vliv oxidu náboje na Ufb a Ut (225)
 • 5.8. Vyčerpání hradla vyrobeného z polykrystalického křemíku v důsledku zvýšení T228
 • 5.9. Tloušťka a kvantově-mechanický účinek inverzních a akumulačních vrstev (230)
 • 5.10. Matice CCD a CMOS (233)
 • 5.11. Shrnutí kapitoly 240
 • Úkoly (243)
 • Bibliografie (252)
 • Publikace obecně související s tématem kapitoly (252)


6. MOS tranzistor (253)

 • 6.1. Představení tranzistorů MOSFET (253)
 • 6.2. Struktura doplňkové MOS (technologie CMOS) 254
 • 6.3. Systémy FET pro povrchovou mobilitu a vysokou mobilitu 260
 • 6.4. Napětí Ut, substrátový efekt a MOSFET doping (267)
 • 6.5. Parametr Qinw charakterizující MOSFET 271
 • 6.6. Základní model proudového napětí MOSFET (272)
 • 6.7. Ukázkové rozložení: invertor CMOS (276)
 • 6.8. Rychlost nasycení (282)
 • 6.9. Model proudového napětí MOSFET včetně rychlosti nasycení (284)
 • 6.10. Parazitický zdroj Resistanceren (289)
 • 6.11. Extrakce sériového odporu a efektivní délka kanálu (290)
 • 6.12. Překročení rychlosti a omezení rychlosti zdroje (293)
 • 6.13. Výstupní vodivost (295)
 • 6.14. Vysokofrekvenční výkon (296)
 • 6.15. Šum MOSFET (299)
 • 6.16. SRAM, DRAM a energeticky nezávislé paměťové čipy flash (305)
 • 6.17. Shrnutí kapitoly (314)
 • Úkoly (318)
 • Bibliografie (330)
 • Publikace obecně související s tématem kapitoly (331)


7. MOSFET v integrovaných obvodech, změna měřítka, svodový proud a další problémy (333)

 • 7.1. Změna rozsahu technologie, snížení výrobních nákladů, zvýšení rychlosti, snížení spotřeby energie (334)
 • 7.2. Podprahový proud „vypnuto“ neznamená „zcela vypnuto“ (338)
 • 7.3. Pokles zesílení napětí MOSFET s krátkým kanálem Ut mají vyšší svodový proud (342)
 • 7.4. Snížení tloušťky izolace elektrické brány a úniku tunelu (347)
 • 7.5. Snížení parametru Wzub (349)
 • 7.6. Mělký konektor a MOSFET s kovovými zdroji a odtoky (352)
 • 7.7. Kompromis mezi Iwł a Iwył a výrobní design (354)
 • 7.8. Ultra tenké tělo a vícekanálové tranzistory MOSFET (357)
 • 7.9. Výstupní vodivost (362)
 • 7.10. Simulace procesů a komponent 364
 • 7.11. Kompaktní model MOSFET používaný v simulaci provozu obvodu (365)
 • 7.12. Souhrn kapitoly 366
 • Úkoly (368)
 • Bibliografie (371)
 • Publikace obecně související s tématem kapitoly (372)


8. Bipolární tranzistor (373)

 • 8.1. Úvod do BJT 374
 • 8.2. Sběratelský proud (376)
 • 8.3. Základní proud (380)
 • 8.4. Zesílení proudu (381)
 • 8.5. Modulace šířky základny s napětím kolektoru (386)
 • 8.6. Model EbersaMoll (389)
 • 8.7. Úspora času a nabíjení (392)
 • 8.8. Malý signální model 396
 • 8.9. Mezní frekvence (399)
 • 8.10. Aktuálně provozovaný model (400)
 • 8.11. Model pro simulaci obvodu s velkým signálem (404)
 • 8.12. Shrnutí kapitoly 406
 • Úkoly 408
 • Bibliografie (414)
 • Publikace obecně související s tématem kapitoly (414)


Příloha A.

 • Odvození vzorců pro hustotu stavu (415)

Dodatek B.

 • Odvození distribuční funkce Fermi-Dirac 419

Dodatek C.

 • Vlastní odsouhlasení předpokladů týkajících se menšinových dopravců (423)
 • Odpovědi na vybrané úkoly (427)

Rejstřík (433)

Kniha - autor Chenming Calvin Hu
Kniha - ISBN 978-83-283-2090-1
Kniha - vazba měkký
Kniha - vydavatel Helion
Šířka balení 0.001 cm
Výška balení 0.001 cm
Hloubka balení 0.001 cm
Váha balení 0.001 kg

Buďte první, kdo se zeptá na tento produkt!

Zákazníci, kteří koupili tento produkt, koupili také:

Produkty ze stejné kategorie: