Filtrovat podle

Cena
334 3564
Výrobce
Více (432) Ok Průhledná
Filtruj

Propagační produkty

Doporučeno

Měřiče odporu

Produkty: 9
Načítání...

Měřič povrchového odporu - Benetech GM3110

Měřič povrchového odporu Benetech GM3110 se používá k měření hodnoty odporu aplikací dvou paralelních elektrod na měřený povrch za účelem posouzení, zda je testovaným...
Index: BNT-19572
Index: BNT-19572
Náklad 24h
K dispozici
(Zkontrolujte množství)
Běžná cena 552,00 Kč Cena 552,00 Kč
  • doprava zdarma

Měřič izolačního odporu RCD UT526

Multifunkční elektroměr pro testování parametrů proudového chrániče (RCD), uzemnění, odporu a napětí stejnosměrného a střídavého proudu. Zařízení je vybaveno elegantním pouzdrem.
Index: UPM-05183
Index: UPM-05183
Náklad 24h
K dispozici, poštovné 24 hodin!
(Zkontrolujte množství)
Běžná cena 3 563,00 Kč Cena 3 563,00 Kč
  • doprava zdarma

Měřič odporu, kapacity a indukčnosti UNI-T UT603 RLC

Multimetr, který umožňuje měřit odpor až 200 MΩ, kapacitu až 600 µF a indukčnost až 200 H. S ním můžete také testovat diody, tranzistory a kontrolovat kontinuitu obvodu. Měřič...
Index: DLT-19562
Index: DLT-19562
Náklad 24h
K dispozici
(Zkontrolujte množství)
Běžná cena 1 184,00 Kč Cena 1 184,00 Kč
  • doprava zdarma

Měřič odporu a indukčnosti UNI-T UT602

Multimetr umožňuje měřit odpor až 2 000 MΩ a indukčnost až 200 H. Zařízení má funkce testování tranzistorů, nahrávání posledního výsledku měření, pohotovostní režim   a...
Index: UPM-01867
Index: UPM-01867
Náklad 24h
K dispozici, poštovné 24 hodin!
(Zkontrolujte množství)
Běžná cena 708,00 Kč Cena 708,00 Kč
  • doprava zdarma

Tranzistor a tester RLC LCR-T4

Měřič, tester tranzistorů , odporů, cívek, diod a dalších. Zařízení má velký grafický displej 128 x 64 se zeleným podsvícením. Na desce je stojan ZIF-14, do kterého jsou...
Index: DNG-12102
Index: DNG-12102
Čekání na doručení
Zboží čekající na přijetí - k dispozici během několika dní
Běžná cena 334,17 Kč Cena 334,17 Kč
  • doprava zdarma

Měřič odporu a kapacity UNI-T UT601

Přesný měřič odporu a kapacity. Umožňuje měřit rezistory do 200 MΩ a kondenzátory do 20 mF. Zařízení je také vybaveno testerem tranzistorů a diod a akustickým signalizačním...
Index: UPM-00997
Index: UPM-00997
Produkt není k dispozici
Čekání na potvrzení data dodání
Běžná cena 617,00 Kč Cena 617,00 Kč
  • doprava zdarma

Měřič zemního odporu CEM DT-5300

Přesný měřič zemního odporu a měrného odporu půdy. Umožňuje vám měřit stejnosměrné a střídavé napětí, malý odpor a zemní odpor v třípólovém a čtyřpólovém systému.
Index: GTK-13278
Index: GTK-13278
Produkt není k dispozici
Čekání na potvrzení data dodání
Běžná cena 2 889,00 Kč Cena 2 889,00 Kč
  • doprava zdarma

Měřič izolačního odporu a multimetr UNI-T UT531

Přesný měřič izolačního odporu s měřením střídavého a stejnosměrného napětí a proudu, TRUE RMS, měření odporu, kapacity a frekvence. Umožňuje měřit odpory s napětím 500 V a...
Index: UPM-11920
Index: UPM-11920
Produkt není k dispozici
Čekání na potvrzení data dodání
Běžná cena 2 996,00 Kč Cena 2 996,00 Kč
  • doprava zdarma

Měřič izolačního odporu vysokého napětí - Benetech GM3123

Benetech GM3123 je tester izolační pevnosti určený k provádění testů vysokého napětí.
Index: BNT-19573
Index: BNT-19573
Pouze na vyžádání
Čekací doba cca 5-14 dní
Běžná cena 2 996,00 Kč Cena 2 996,00 Kč
  • doprava zdarma

Více kabelů je lepší?

Měření odporu je speciální úkol. Jak víte, pro tento parametr neexistuje žádná přímá metoda měření, takže musíte použít tzv nepřímé měření - určením hodnoty úbytku napětí, ke kterému dochází, když proud protéká testovaným prvkem s určitou (známou) intenzitou, lze hodnotu odporu snadno vypočítat pomocí nesmrtelného Ohmova zákona (R = U / I). Toto je teorie - a praxe jako vždy překvapuje některými nuancemi. V případě velmi nízkých hodnot odporu (např. Uzemňovací obvody), tj. Řádově nejvýše jednotlivých ohmů, je měření silně narušeno odporem kabelů multimetru a kontaktem sond (měřicích jehel) s svorky prvku. U dražších měřičů zemního odporu a laboratorních zařízení se proto používá čtyřvodičová metoda, při které se dva kabely používají k „napájení“ zkušebního proudu a další dva „shromažďují“ pokles napětí přímo z těchto svorek.

Měřiče odporu a LC parametry

V této kategorii najdete několik zajímavých návrhů zařízení, která jsou ideální pro měření doma i v terénu. Měřič odporu a kapacity UNI-T UT601 umožňuje přesné měření odporu v rozsahu od 20 Ω do 2 GΩ a kapacity v rozsahu od 200 pF do 20 mF. Kromě toho nabízí funkce testování bipolárních tranzistorů (NPN / PNP), dopředného napětí polovodičových diod a detekce zkratů a přerušení (bzučák). Na druhé straně nabízí měřič odporu a indukčnosti UT602 analogické funkce - s tím rozdílem, že místo kapacity měří indukčnost v desetinném rozsahu od 2 mH do 200 H.

Měřiče izolačního a uzemňovacího odporu

Měřič odporu UNI-T UT526 nabízí měření odporu zkratové smyčky dvouvodičovou metodou v rozsahu od 0,01 Ω do 2 kΩ a je zajištěna přesnost měření malých hodnot ve spodní části tohoto rozsahu kalibrační funkcí (společným zkratováním zkušebních sond před zahájením skutečného měření). Na druhou stranu lze měření zemního odporu provádět pomocí vysokonapěťových testů - měřič UT526 nabízí zkušební napětí v následujících rozsazích: 100 V, 500 V a 1 kV, což umožňuje měření v rozsahu od 50 kΩ do 500 MΩ. Zařízení také umožňuje měření střídavého a stejnosměrného napětí (do 440 V) a frekvence (20 ~ 100 Hz).