Internetové převodní kalkulačky

Kalkulačka Ohmova zákona

Ohmův zákon – společně s Kirchhoffovými zákony – představuje jednu ze základních rovnic v elektronice a elektrotechnice. Vyvinutý v roce 1827 Georgem Simonem Ohmem, umožňuje určení jedné ze tří základních fyzikálních veličin popisujících elektřinu (proud, napětí nebo odpor) na základě znalosti dvou ostatních.

Kalkulačka rezistorových obvodů

Výpočet celkového odporu sériového zapojení rezistorů je mimořádně jednoduchý – stačí pouze sečíst všechny složkové odpory, abyste získali výsledek, který představuje celkový odpor celého obvodu.

Kalkulačka kapacity akumulátoru

Pokud chcete zjistit, jak dlouho akumulátor vydrží, kalkulačka dostupná na této stránce bude pro vás ideálním nástrojem pro provedení příslušných odhadů.

Kalkulačka pro programátory

Nejpřirozenějším číselným systémem, který je běžně používán po celém světě, je samozřejmě desítkový systém. Používá deset číslic, které – vynásobené dalšími mocninami desítky (v sestupném pořadí) – dávají dohromady požadované číslo.

Kalkulačka rezistorů

Na trhu dostupné rezistory jsou vyráběny v širokém rozsahu velikostí, což vyžaduje použití různých metod označování parametrů těchto prvků.

zveme vás ke spolupráci!